Rekenen is leuk, Reken Maar!

Al op jonge leeftijd komen kinderen spelenderwijs in aanraking met getallen en hoeveelheden. Via allerlei spelletjes, spelsituaties en via de omgeving raken ze  vertrouwd met het rekenen. Op school leren kleuters spelenderwijs omgaan met hoeveelheden en getallen.

Lees Meer

Lettersoep of cijferbrij

De termen Dyslexie en Dyscalculie worden de laatste tijd veelvuldig gebruikt in het onderwijs. Soms heel verwarrend! Want wat is nu het verschil? Dyslexie is een verzamelnaam voor allerlei problemen die te maken hebben met geschreven taal. Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen […]

Lees Meer