Werkwijze

Intakegesprek

U neemt vrijblijvend contact op met BijzonderWijzer. We kunnen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn. U geeft aan waar uw kind mee geholpen zou kunnen worden. Ik geef aan wat ik voor u kan betekenen. Bijvoorbeeld over de begeleidingstijd en het contact met de school.

Onderzoek

Na het intakegesprek zal er in de meeste gevallen een didactisch onderzoek plaatsvinden. Als er al een onderzoek is gedaan, door bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog, kan ik mijn behandeling hier goed op laten aansluiten. Dan wordt deze stap overgeslagen of minder intensief. Als een didactisch onderzoek nodig is, dan zal dit gericht op de hulpvraag worden afgenomen. Verschillende erkende toetsen zullen hierbij als leidraad dienen. Observaties en een gesprek met uw kind spelen ook een belangrijke rol.

Handelingsplan

Na het onderzoek zal er in overleg een handelingsplan worden opgesteld. Dit is een plan waar precies in staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is en waar ik binnen een bepaalde tijd naar toe wil gaan werken. Zo wordt er een duidelijk doel gesteld en staat er op papier wat de begeleiding precies in zal houden.

Begeleiding

Na het opstellen van het handelingsplan zal de begeleiding beginnen. Tijdens de begeleidingsuren zal er gewerkt worden in een veilige leeromgeving waarbij de begeleiding geheel afgestemd wordt op de leerbehoeftes van uw kind. Er zal daarbij gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma´s. Soms krijgt uw kind in overleg ook huiswerk mee. De school wordt  nauwkeurig op de hoogte gehouden van de behandeling en betrokken bij de begeleiding.

Evaluatie

Na een vooraf vastgestelde periode wordt de behandeling geëvalueerd. Op die manier blijven u en de school goed op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en kan er op maat gewerkt blijven worden. In overleg zal er een evaluatieverslag opgesteld worden waarin de vorderingen duidelijk worden beschreven. Het evaluatiegesprek kan ook op school plaatsvinden.