Voor Wie?

Basisschool

 • Kleuters die de lees- of rekenvoorwaarden onvoldoende beheersen
 • Kinderen met taalproblemen
 • Kinderen met leesproblemen (en/of leesbegrip)
 • Kinderen met spellingproblemen
 • Kinderen met rekenproblemen
 • Kinderen met motorische of schrijfproblemen
 • Kinderen met dyslexie
 • Kinderen met dyscalculie
 • Kinderen met concentratie problemen
 • Kinderen met faalangst
 • Kinderen met werkhouding en gedragsproblemen

Ook rugzakleerlingen die bij het leren gerichte hulp nodig hebben kunnen wij begeleiding bieden op school of in de praktijk. Anderstalige kinderen bieden wij begeleiding bij het leren lezen, schrijven en spreken.

Voortgezet onderwijs

 • Leerlingen met leerproblemen
 • Leerlingen met dyslexie
 • Leerlingen die moeite hebben met plannen en studeren
 • Leerlingen die moeite hebben met het begrijpen en samenvatten van teksten

Ouders

 • Ouders die begeleiding willen bij gesprekken met school
 • Ouders die begeleiding willen bij het omgaan met een kind met dyslexie of andere leerstoornis
 • Ouders die begeleiding willen bij het omgaan met een kind met ADHD of andere gedragstoornis
 • Ouders die begeleiding willen bij het omgaan met een kind met faalangst
 • Ouders die begeleiding willen bij het omgaan met een kind met een autisme verwante stoornis