Spelen met taal en klank

-zo leer ik lezen-

Leren lezen is een ingewikkeld proces. Als je erbij stil staat wat een kind allemaal moet kunnen om tot lezen te komen, vraag je je af hoe het komt dat het zo vaak goed gaat.
Veel van de dingen die een kind moet kunnen om te leren lezen (dit worden leesvoorwaarden genoemd), worden thuis spontaan en spelenderwijs geleerd. Deze fase is belangrijk om tot leren lezen te komen.

Een baby leert praten en de taal begrijpen door het gebrabbel van zijn ouders en andere mensen in zijn/haar directe omgeving. Veel volwassenen brabbelen spontaan met de baby mee. Dit is erg belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van de baby.

De peuter leert door de taaluitingen van de ouders te imiteren: door op dezelfde manier de telefoon te beantwoorden of de pop op toe te spreken.
Door de taaluitingen van volwassenen leert het kind hoe de taal is opgebouwd (klanken, woorden, zinnen, structuur, verhaal) en wat je er allemaal mee kunt doen; luisteren, praten, lezen, schrijven, onthouden, iets duidelijk maken, emoties verwoorden, contacten leggen enz.
Niet alle kinderen zijn even talig ingesteld.

In groep 1-2 leren de kinderen dat woorden bestaan uit klanken en dat je woorden los kunt zien van hun betekenis. Dit noemen we auditieve voorwaarden en deze zijn erg belangrijk voor het leren lezen en spellen. Daar komen nog de visuele vaardigheden bij, zoals het kunnen zien van (kleine) verschillen. De ervaringen met taal uit de peuterperiode groeien gewoon door.
Deze periode noemen we de ontluikende geletterdheid. De leesvoorwaarden worden nu structureel aangeboden en geoefend, bijv. het herkennen van letters uit hun eigen naam, de ‘m’ van mama, de ‘p’ van papa e.d.
Uit ervaring blijkt dat niet alle kinderen daar voldoende in groeien. Hierdoor beginnen kinderen met een achterstand in groep 3. Deze achterstand is voor een aantal kinderen moeilijk in te halen. Uit onderzoek blijkt dat juist deze groep kinderen meer risico loopt op stagnatie in het leesproces.

De meeste scholen starten in groep 3 met het leren lezen en spellen. De kinderen leren dan gestructureerd alle klanken en letters. Op dat moment wordt er nog wel geoefend in de leesvoorwaarden, maar wordt ook verwacht dat het kind die vaardigheden kan toepassen bij het leren lezen.

Om kinderen een goede start in groep 3 te laten maken, geeft BijzonderWijzer.nl een cursus voor kinderen uit groep 2: “Spelen met taal en klank”. In die cursus worden de leesvoorwaarden extra geoefend. De cursus duurt 6 keer 50 minuten en start bij voldoende aanmeldingen (max. 6 kinderen per groep).
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met www.BijzonderWijzer.nl